Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

1.    Alapvető rendelkezések

 

Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Nagy Erika Zsófia Egyéni Vállalkozó mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett www.hipnozis-onhipnozis.hu weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban Felhasználási Feltételek, ÁSZF).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az Általános Szerződési Feltételek a webáruházban elhelyezett Általános Szerződési Feltételek linkre kattintva érhető el. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Felhasználó felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

A jelen Szabályzat 2014. május hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

 

2.    Szolgáltató adatai:

 

 

Név: Nagy Erika Zsófia Egyéni Vállalkozó

Cím: 2051 Biatorbágy, Rosenbach János u. 42. I/4.

Telefon: 06-20-496-64-64

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: onhipnozis@gmail.com

Weboldal: www.hipnozis-onhipnozis.hu

Adószám: 66460037-1-33

Bankszámlaszám: 10403758-86766880-54771005

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU46 1040 3758 8676 6880 5477 1005

SWIFT kód: OKHBHUHB                                      

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Kapcsolatfelvétel menüpontban található elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

 

3.    Rendelési információk:

 

A webáruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció ingyenes, on-line módon, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A hibásan kitöltött adatlapokból eredő téves teljesítésekért nem vállalunk felelősséget.  A regisztrációval a felhasználó elfogadja a vásárlási feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek tekinti. A regisztráció során Szolgáltató személyes adatokat kezel. Az adatkezelés megfelel a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak.  A rendszer a sikeres regisztrációról on-line értesítést küld.

 

4.    Rendelés menete:

 

4.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba és megkezdheti a vásárlást.

4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

4.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a Kosár ikonra kattintva.

4.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés ” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

4.5. Felhasználó kiválasztja a fizetési módot, mely előre utalással történhet. A Felhasználó előre átutalja a megrendelt termék értékét, melyhez az adatok a következők:

 

Kedvezményezett bankja: K&H Bank

Kedvezményezett neve:  Nagy Erika Zsófia

Adószám: 66460037-1-33

Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10403758-86766880-54771005

 

 

4.6. A rendelés beérkezését követően a Felhasználó e-mail-ben visszaigazolást kap, amelyben szerepel a megrendelés összege és a bankszámlaszám, ahová a megrendelés összegét kell elutalnia.  Utalásnál a Felhasználó a közlemény rovatban fel kell hogy tüntesse az e-mail elérhetőségét, a beérkezett összeg könnyebb beazonosítása végett.

4.7. Az összeg beérkezése után csatolódik a Felhasználó fiókjához a megrendelt termék amiről e-mail-ben  értesítést kap.

 

5.    Elállás joga

 

Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Eszerint a Felhasználó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, abban az esetben, ha a megrendelt és fiókjához hozzácsatolt online tartalom a teljesítés beleegyezéseként letöltésre nem kerül. A Szolgáltató a vételár teljes összegét haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül -  a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra – visszafizeti.

 

Amennyiben a Felhasználó a teljesítés beleegyezéseként az online tartalmat letölti, abban az esetben nem élhet az elállás jogával.

 

 

6.    Adatvédelem

 

 

A webáruház használata során a www.hipnozis-onhipnozis.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél számára. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a webáruház a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Szolgáltató a regisztráció és/vagy a megrendelés  során a Felhasználó által megadott adatokat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.  törvényrendelkezései szerint kezeli.

Részletesebben kérjük, tájékozódjon az Adatvédelmi nyilatkozat menüpont alatt.

 

 

7.    Egyéb

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók:

45/2014. (II. 26.) sz.Kormányrendelet (távollevők között kötött szerződésekről)

2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2005. évi CLXIV. törvény ( a kereskedelemről) 1997. évi CLV. törvény ( a fogyasztóvédelemről)

210/2009. (IX. 29. ) Korm. rendelet ( a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről)

1992. évi LXIII. törvény ( a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról)

 

 A fenti jogszabályok teljes szövege a http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso weboldalon található meg.